Esenevler Mah. 445.Sk No:6 D:22 Safa Apt Atakum/SAMSUN

cemakincioglu@gmail.com

+90 555 508 50 55

K.v.k.k. Aydınlatma Formu

K.v.k.k. Aydınlatma Formu

6698 Sayılı (KVKK) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Psk.Dan. Cem Batuhan Akıncıoğlu . olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve ticari ilişkilerimiz kapsamında;

İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak;

İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz.

2.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi  :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni/ yeri/tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, vergi numarası, ruhsat fotokopisi, çalışan kartı, cinsiyet,

İletişim Verisi :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi

Sağlık Verisi   :Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Psikolojik testler ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri (projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler), kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, anamnez, istirahat raporları, durum bildirir raporları, reçete, ilaç raporları, Aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, Sağlık raporları, Hamilelik durumu, sakatlık durumu

Biyometrik Veri: Avuç izi, Biyometrik ve genetik testler ve veriler

Görsel/İşitsel VeriKişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi

Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı kurum, meslek bilgisi

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Okul, eğitim bilgileri,

Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, TC Kimlik numarası

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer: İnsan Kaynakları sekmesinden yapılan başvurular için başvurulan pozisyon, başvuru yapılan merkez ve tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş, askerlik durum bilgisi,

Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Siz danışanlarımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve

tedarikçilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ve mali konular ile ilgili diğer yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamı nedeni ile,

Toplum Sağlığı, Tıbbi Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, erken teşhis ve koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

Hekimin gerek görmesi halinde durumun ilgili kuruluşlara bildirilmesi,

Üye olmanız halinde; tıbbi teşhis, tedavi, eğitim hizmetlerimizin sizlere duyurulması, E-bülten gönderimi, uzmanlarımızın kitapları, yeni yayınları ve etkinlik günleri hakkında bildirim,

Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online ve canlı destek,

Satın aldığınız hizmetlerimiz/ürünlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,

Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,

Tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, laboratuvar sonuçlarının alınması,

Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,

Hasta/danışan memnuniyetinin artırılması,

Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,

Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,

Kalite ve verimlilik çalışmalar, raporları,

İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, size sunulan sağlık hizmetine ilişkin finansal mutabakatlar sağlanması,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri

Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, katılımların takibi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web push hizmetlerinin yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikâyetlerin takibi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Çağrı Merkezi aramalarında;

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

5.YURTDIŞINA AKTARILMASI

İmzalamış olduğunuz üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi veya aldığınız vb. hizmetler doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya  açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek,  merkezimizin meşru menfaatlerini korumak, aramızda ki mesafeli satış sözleşmesinin ifasını sağlamak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya  sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasında ki yasal  gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletmesel faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, mesafeli satış sözleşmesinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konumuz doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirttiğimiz haklarınıza ilişkin taleplerinize  Psk.Dan. Cem Akıncıoğlu‘ya yazılı olarak başvurmanız halinde; talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Psk. Dan. Cem Batuhan Akıncıoğlu. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK m.11 uyarınca;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, yukarıda belirtilen şekillerde Psk. Dan. Cem Batuhan Akıncıoğlu.’ ya ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru yöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresGönderimde belirtilecek bilgi
Şahsen başvuruEsenevler Mah. 445.Sk No:6 D:22 Safa Apt Atakum/SAMSUNZarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Noteryoluyla Esenevler Mah. 445.Sk No:6 D:22 Safa Apt Atakum/SAMSUNZarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Güveni e-posta cemakincioglu@gmail.com
E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”
Kayıtlı e-posta adresiniz ilecemakincioglu@gmail.comE-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

9.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Merkezimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Psikolojik Danışmanlık Hizeti İçin Hemen Randevu Alın!