Esenevler Mah. 445.Sk No:6 D:22 Safa Apt Atakum/SAMSUN

cemakincioglu@gmail.com

+90 555 508 50 55

Psikoloji Nedir? Psikolojiye Giriş

Psikoloji Nedir? Psikolojiye Giriş

Psikoloji, insan davranışlarını, zihinsel süreçleri ve duyguları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji, bireylerin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını anlamak için farklı yöntemler kullanır. Psikolog ise bu alanda çalışan uzman kişidir ve genellikle insanların yaşadığı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi gibi uygulamalar da psikolojinin alt alanlarındandır. Psikoloji, bireylerin ruh sağlığını, davranışlarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler. Bu makalede, psikolojiye giriş yapacak ve temel kavramları öğreneceksiniz.

Ana Noktalar

 1. Psikoloji Nedir?
 2. Psikolojinin Alt Alanları
 3. Psikoloji Bölümleri
 4. Psikoloji Terapisi
 5. Psikoloji Eğitimi ve Kariyer Olanakları

Psikolojinin Tanımı

Psikoloji, bireylerin zihinsel süreçleri, davranışları ve duygusal durumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji, bireylerin davranışlarını, duygusal durumlarını, düşüncelerini ve beklentilerini anlamak için bilimsel yöntemler kullanır. Bu nedenle psikoloji, insanın iç dünyasını anlamak ve anlamlandırmak için son derece önemlidir.

Psikolog

Psikolog, bu alanda akademik eğitim almış ve insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir uzmandır. Psikologlar, bireylerin psikolojik sorunlarını inceleyerek çözüm üretmeye yardımcı olurlar.

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık, bireylerin psikolojik sorunlarına çözüm üretmeye yönelik yapılan danışmanlık hizmetidir. Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygusal sorunlarına, ilişkisel problemlerine ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefler.

 1. Psikoloji, insan davranışlarını ve duygusal durumlarını anlamak için bilimsel yöntemler kullanır.
 2. Psikolog, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir uzmandır.
 3. Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygusal sorunlarına çözüm üretmeye yönelik yapılan danışmanlık hizmetidir.

Psikolojinin Tarihsel Gelişimi

Psikoloji nedir sorusunun cevabını ararken, tarihsel gelişimine de göz atmak önemlidir. Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolojinin tarihsel gelişimi, antik çağlardan günümüze kadar uzanan bir süreci kapsar. Bu süreçte psikoloji, felsefe, biyoloji, fizyoloji ve sosyoloji gibi farklı alanlardan etkilenmiş ve gelişmiştir.

Antik Çağlardan Orta Çağa Psikoloji

Psikolojinin tarihsel gelişimine bakıldığında, antik Yunan filozoflarından başlayarak insan zihnini ve davranışlarını anlama çabasının izleri görülebilir. Aristoteles’in ruh ve beden ilişkisine dair yazdığı eserler, psikolojinin temellerini oluşturan önemli metinler arasında yer alır.

Rönesanstan Aydınlanma Dönemine Psikoloji

Rönesans dönemi ve ardından Aydınlanma döneminde, insanın zihinsel süreçleri ve davranışlarına dair daha detaylı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde Descartes, insan ruhunu ve bedenini ayrı bir varlık olarak ele almış ve bu konudaki düşünceleri psikolojinin gelişimine katkı sağlamıştır.

Modern Psikoloji

19. yüzyılda psikoloji, modern anlamda bir bilim dalı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Wilhelm Wundt, psikolojinin laboratuvar ortamında deneysel olarak incelenmesine öncülük etmiş ve bu dönemde yapılan çalışmalar, psikolojinin akademik anlamda gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Psikoloji bölümleri ve psikoterapi

Günümüzde psikoloji bölümleri farklı alanlara ayrılmış durumdadır. Klinik psikoloji, sosyal psikoloji, nöropsikoloji, endüstriyel-organizasyonel psikoloji gibi farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır. Ayrıca, psikoterapi ise bireylerin zihinsel ve duygusal sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Psikoterapi, psikolojinin tarihsel gelişimi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Yıl Olay
1879 Wilhelm Wundt, psikolojinin ilk laboratuvarını kurar.
1890 Sigmund Freud, psikanaliz teorisini geliştirir.
1950’ler İnsanistik psikoloji akımı ortaya çıkar.

Temel Psikolojik Yaklaşımlar

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolojinin temel prensiplerini anlamak, insanların davranışlarını ve düşüncelerini anlamak için önemlidir. İşte bu yüzden farklı psikolojik yaklaşımlar, insan davranışlarını anlamak ve terapi süreçlerini yönlendirmek için kullanılır.

Psikanalitik Yaklaşım

Psikanalitik yaklaşım, Sigmund Freud’un geliştirdiği bir terapi metodu ve teorik yaklaşımdır. Freud’a göre, insan davranışları bilinçli olmayan dürtüler ve travmatik deneyimlerin etkisi altında gelişir. Bu nedenle, terapi sürecinde bireyin bilinçdışı düşünceleri ve duyguları keşfedilerek tedavi edilmeye çalışılır.

Behaviorist Yaklaşım

Behaviorist yaklaşım, insan davranışlarını çevresel etkilerin ve öğrenme süreçlerinin sonucu olarak açıklar. Bu yaklaşıma göre, her davranış öğrenme yoluyla kazanılır ve değiştirilebilir. Terapi sürecinde, istenmeyen davranışlar değiştirilerek olumlu davranışlar kazandırılmaya çalışılır.

İnsancıl Yaklaşım

İnsancıl yaklaşım, bireyin içsel deneyimlerini ve duygusal durumlarını ön planda tutar. Bireyin kendini gerçekleştirmesi ve duygusal ihtiyaçlarını karşılaması üzerine odaklanır. Bu yaklaşıma göre, terapi sürecinde bireyin duygusal ihtiyaçlarına odaklanarak sağlıklı bir benlik oluşturması desteklenir.

Psikolojik yaklaşımlar, her bireyin farklı ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre tercih edilebilir. Hangi yaklaşımın uygun olduğunu belirlemek için, bireyin yaşam deneyimleri, kişisel özellikleri ve terapi hedefleri dikkate alınmalıdır.

Psikolojik Danışmanlık ve Terapi

Psikolojik danışmanlık ve terapi, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını korumak, geliştirmek ve psikolojik sorunlarla başa çıkabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan profesyonel destek hizmetleridir. Bu hizmetler, danışanın bireysel ihtiyaçlarına göre kişiye özel olarak planlanır ve uygulanır. Psikolojik danışmanlık ve terapi, genellikle psikologlar, psikoterapistler veya ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülür.

Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Türleri

Psikolojik danışmanlık ve terapi, farklı yaklaşımlar ve teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. En yaygın kullanılan psikolojik danışmanlık ve terapi türleri şunlardır:

 1. Bireysel Terapi: Bireyin kişisel sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen terapi sürecidir.
 2. Çift Terapisi: Evli veya birlikte yaşayan çiftlerin ilişki sorunları üzerine çalışarak ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan terapi türüdür.
 3. Aile Danışmanlığı: Aile içi iletişimi güçlendirmek, aile üyeleri arasındaki sorunları çözmek ve aile ilişkilerini desteklemek amacıyla yapılan danışmanlık hizmetidir.

Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Süreci

Psikolojik danışmanlık ve terapi süreci, genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Değerlendirme: Danışanın ihtiyaçları ve problemleri belirlenerek terapi sürecinin hedefleri saptanır.
 2. Müdahale: Danışanın ihtiyaçlarına uygun olarak terapi seansları düzenlenir ve uygulanır.
 3. Değerlendirme ve Takip: Terapi süreci boyunca danışanın ilerleyişi düzenli olarak değerlendirilir ve gerekli takviyeler yapılır.

Psikolojik danışmanlık ve terapinin amacı, bireyin duygusal ve zihinsel sağlığını koruyarak daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle, uzman desteği alarak psikolojik sorunlarla başa çıkma ve kişisel gelişim sürecinde destek almak oldukça önemlidir.

Beyin ve Davranış İlişkisi

Beyin ve davranış arasındaki ilişki, insanın psikolojik ve fiziksel olarak nasıl tepki verdiğini anlamak için büyük önem taşır. Beyin, insan davranışlarını düzenleyen ve yönlendiren kompleks bir organdır. Davranışlarımızı belirleyen beyin aktiviteleri, duygusal durumlarımızı, karar verme süreçlerimizi ve genel kişilik özelliklerimizi etkiler.

Beynin yapısal ve işlevsel özellikleri, bireyin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve hareket ettiğini belirler. Bu nedenle, beyin üzerindeki çalışmalar davranışsal psikoloji açısından büyük önem taşır. Beyindeki sinir hücreleri, nörotransmitterler, beyin bölgeleri ve sinir ağları, insan davranışlarının temelini oluşturur. Örneğin, stresli bir durumda beyinde salgılanan kortizol hormonu, vücudun stresle nasıl başa çıktığını belirler.

Beyin ve Davranış Arasındaki Önemli İlişkiler

1. Duygusal Durum: Beyindeki limbik sistem, duygusal tepkileri düzenler ve bu da bireyin davranışlarını etkiler. Örneğin, mutlu bir durumda beyinde salgılanan endorfin, kişinin mutlu davranmasını sağlar.

2. Karar Verme Süreçleri: Frontal korteks, karar verme süreçlerini yönetir. Bu bölgenin aktivitesi, bireyin nasıl ve ne zaman kararlar aldığını belirler. Örneğin, bir risk almak isteyen bir bireyin frontal korteks aktivitesi farklı olacaktır.

3. Kişilik Özellikleri: Beyindeki frontal lob ve limbik sistem aktiviteleri, bireyin kişilik özelliklerini şekillendirir. Bu da bireyin nasıl davranacağını belirler. Örneğin, sabırsız bir kişinin beynindeki aktiviteler, sabırlı birininkinden farklı olacaktır.

Genel olarak, beyin ve davranış arasındaki ilişki, insan psikolojisi ve davranışsal modelleri üzerine yapılan çalışmaların temelini oluşturur. Beyin aktiviteleri ve davranışlar arasındaki ilişkiyi anlamak, insanın neden belirli tepkiler verdiğini ve nasıl bir kişilik yapılanmasına sahip olduğunu anlamak açısından büyük önem taşır.

Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamak amacıyla farklı araştırma yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemler, psikologlara insan davranışlarını daha derinlemesine anlama ve açıklama imkanı sağlamaktadır.

Gözlem Yöntemi

Gözlem yöntemi, psikolojik olguların doğal ortamlarında veya laboratuvar ortamlarında dikkatlice incelenmesini sağlayan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, insan davranışlarını gözlemleyerek, belirli desenler ve trendler üzerinde analiz yapmayı mümkün kılar. Örneğin, bir psikolog, çocukların oyun oynarken sergiledikleri sosyal davranışları gözlemleyerek, çocukların sosyal gelişimi üzerine çıkarımlar yapabilir.

Anket Yöntemi

Anket yöntemi, önceden belirlenmiş soruların bireylere yöneltilmesi suretiyle bilgi toplamayı sağlayan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, geniş bir katılımcı grubundan veri toplamak için kullanılabilir. Örneğin, bir psikolog, gençlerin stresle nasıl başa çıktıklarını anlamak için gençlere belirli stresle başa çıkma stratejileri hakkında sorular yöneltebilir.

Araştırma Yöntemi Kullanım Alanı
Gözlem Yöntemi Doğal ortamlarda veya laboratuvar ortamlarında
Anket Yöntemi Geniş katılımcı gruplarından veri toplamak için

Psikolojide araştırma yöntemleri, insan davranışlarını anlamak ve açıklamak için önemli bir role sahiptir.

Bütün bu araştırma yöntemleri, psikologlara insan davranışları ve zihinsel süreçler hakkında derinlemesine anlayış kazanma imkanı sunar. Bu ise psikolojinin gelişimine ve insanlığın refahına olumlu katkılarda bulunur.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşamları boyunca fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal yönden nasıl değiştiklerini inceleyen bir alandır. Bu alanda yapılan araştırmalar, insanların çocukluktan yetişkinliğe kadar olan dönemlerde nasıl geliştiklerini ve değiştiklerini anlamamıza yardımcı olur.

Gelişim Psikolojisinin Konuları

Gelişim psikolojisi içinde incelenen bazı konular şunlardır:

 1. Fiziksel gelişim: Fiziksel gelişim, bireylerin vücut yapılarının nasıl değiştiğini ve büyüdüğünü inceler. Doğumdan sonra bebeklerin büyüme süreci ve ergenlik döneminde yaşanan fiziksel değişiklikler bu konunun içine girer.
 2. Duygusal gelişim: Duygusal gelişim, insanların duygusal yeteneklerinin nasıl geliştiğini inceler. Bebeklerin duygusal bağlanma süreci ve çocukların duygusal zekalarının nasıl geliştiği bu konunun altında incelenir.
 3. Bilişsel gelişim: Bilişsel gelişim, bireylerin zihinsel yeteneklerinin nasıl geliştiğini inceler. Çocukların problem çözme becerileri, dil gelişimi ve düşünme süreçleri bu konunun içine girer.
 4. Sosyal gelişim: Sosyal gelişim, insanların sosyal ilişkiler kurma, toplum içinde nasıl davrandıkları, empati ve sosyal becerilerinin nasıl geliştiği konularını inceler.

Gelişim psikolojisi, bu konuları inceleyerek insanların yaşam boyu süren gelişim süreçlerini anlamamıza ve bireylerin hayatlarına nasıl etki ettiğini anlamamıza yardımcı olur.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, bireylerin diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını ve bu etkileşimin nasıl davranışlara yansıdığını inceleyen bir disiplindir. Sosyal psikoloji, bireylerin gruplar halindeki etkileşimlerini, sosyal normları, önyargıları ve insanların birbirlerine karşı tutumlarını inceleyerek insan davranışlarının temelinde yatan psikolojik süreçleri anlamaya çalışır.

Sosyal Psikolojinin Konuları

Sosyal psikolojinin ana konuları arasında bireyler arası ilişkiler, grup dinamikleri, liderlik, sosyal algı, tutumlar, önyargılar, sosyal etkileşim ve sosyal normlar gibi konular bulunmaktadır. Bu konular, insan davranışlarını çeşitli perspektiflerden inceleyerek toplumsal etkileşimin psikolojik temellerini açıklamaya çalışır.

Sosyal Psikolojinin Önemi

Sosyal psikoloji, insan davranışlarını anlamak ve toplumsal ilişkileri yönlendirmek adına oldukça önemlidir. Özellikle eğitim, iş dünyası, sağlık hizmetleri ve sosyal politika gibi birçok alanda sosyal psikolojiye dayalı çalışmalar ve araştırmalar insanların birbirleriyle olan ilişkilerini anlamaya ve toplumsal sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olmaktadır.

Psikolojide Temel Kavramlar

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu disiplin, insanların düşünce, duygu, davranış, algı ve öğrenme gibi konularda nasıl etkileşimde bulunduklarını ve bu etkileşimlerin nasıl şekillendiğini araştırır.

Zihinsel Süreçler

Zihinsel süreçler, düşünme, öğrenme, anlama, hatırlama gibi zihinsel faaliyetleri kapsar. Kognitif psikoloji, zihinsel süreçleri inceleyen bir alt dal olarak bu konuları detaylı bir şekilde ele alır. Bellek, dikkat, problem çözme, dil gelişimi gibi konular zihinsel süreçler bağlamında incelenir.

Davranış

İnsan davranışları, çevresel etkenler, öğrenme süreçleri, içsel dürtüler gibi faktörlerden etkilenir. Davranışçı psikoloji, bireylerin davranışlarını çevresel etkenlerle açıklamaya çalışırken, psikanalitik yaklaşım içsel dürtülerin ve bilinçdışı süreçlerin etkisine odaklanır.

Duygu

Duygular, insan davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür. Öfke, mutluluk, üzüntü, korku gibi duyguların nasıl ortaya çıktığı ve nasıl yönetildiği duygusal zeka kavramı bağlamında incelenir. Duygusal zeka, bireyin duygularını anlama, ifade etme, dengeleme ve başkalarının duygularını anlama yeteneğini ifade eder.

Zihinsel Süreçler, Davranış, Duygu

Bu temel kavramlar, psikolojinin merkezinde yer alır ve insanın zihinsel ve duygusal dünyasını anlamak için önemli ipuçları sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji nedir?

Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Psikoloji hangi konuları inceler?

Psikoloji, duygu, düşünce, davranış, öğrenme, bellek, algı, kişilik gibi konuları inceler.

Psikoloji hangi alanlarda kullanılır?

Psikoloji, klinik psikoloji, endüstriyel/örgütsel psikoloji, spor psikolojisi gibi farklı alanlarda kullanılır.

Psikoloji eğitimi nasıl alınır?

Psikoloji eğitimi alabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans veya yüksek lisans derecesi almak gerekir.

Psikoloji mezunları ne iş yapar?

Psikoloji mezunları, danışmanlık, araştırma, eğitim, klinik uygulama gibi farklı alanlarda çalışabilirler.

Psikoloji alanında hangi kariyer fırsatları vardır?

Psikoloji alanında klinik psikolog, danışman, insan kaynakları uzmanı gibi birçok kariyer fırsatı bulunmaktadır.

Psikolog ile psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Psikologlar genellikle konuşma terapileri uygularken, psikiyatristler ilaç tedavisi de yapabilir ve tıbbi geçmişleri vardır.

Psikolojik sorunlar nasıl tedavi edilir?

Psikolojik sorunlar genellikle terapi ve danışmanlık ile tedavi edilirken, ciddi durumlarda ilaç tedavisi de gerekebilir.

Psikoloji bireysel anlamda nasıl faydalı olabilir?

Psikoloji, bireyin kendi düşünce ve duygularını anlamasına yardımcı olarak kişisel gelişimine katkıda bulunabilir.

Psikoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için neler yapabilirim?

Psikoloji ile ilgili kitaplar okuyabilir, online kurslara katılabilir veya uzman psikologlardan danışmanlık alabilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti İçin Hemen Randevu Alın!