Esenevler Mah. 445.Sk No:6 D:22 Safa Apt Atakum/SAMSUN

cemakincioglu@gmail.com

+90 555 508 50 55

Psikolojik Danışmanın Rolü ve Önemi

Psikolojik Danışmanın Rolü ve Önemi

Özellikle günümüzün karmaşık ve stres dolu yaşamı içerisinde, ruh sağlığımızı korumak ve geliştirmek oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, psikolojik danışmanların rolü ve önemi büyük bir öneme sahiptir. Profesyonel bir yaklaşımla bireylerin ruhsal dengesini sağlamak, psikolojik sorunlarını çözmeye yardımcı olmak ve hayata daha olumlu bir şekilde bakmalarını sağlamak psikolog danışmanlık hizmetlerinin temel amacıdır. Psikolojik danışmanlar, eğitimli ve deneyimli kişiler olarak, bireylerin karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirir ve etkili psikolog terapi yöntemleri uygularlar. Bu sayede, bireylerin psikolojik iyilik hallerine ulaşmalarına yardımcı olurlar.

Ana Noktalar

  1. Psikolojik danışmanın temel görevleri ve amacı
  2. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bireylere sağladığı faydalar
  3. Psikolog terapi yöntemleri ve uygulama alanları
  4. Psikolog danışmanının toplumda ve bireylerin hayatlarında oynadığı rol

psikolojik-danışman-388.jpeg

Psikolojik Danışmanın Temel İlkeleri

Psikolog danışmanlık, bireylerin yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için profesyonel bir yardım sağlar. Bu yardım sürecinde psikologlar belirli temel ilkeleri benimserler. İşte psikolog danışmanlığının temel ilkeleri:

1. Empati

Psikologlar, danışanlarına karşı empati duymakla yükümlüdürler. Empati, danışanın duygularını anlama, anlamlandırma ve uygun bir şekilde yanıtlama becerisini ifade eder. Danışanın duygusal durumunu anlamak, terapötik ilişkinin oluşturulmasında ve danışanın kendini güvende hissetmesinde önemli bir rol oynar.

2. Saygı

Psikologlar, her danışanlarına karşı saygılı olmalıdır. Psikolog terapi süreci boyunca, danışanların bireysel farklılıklarını ve değerlerini kabul etmek önemlidir. Saygılı bir tutum, danışanın psikolojik güvenliğini sağlar ve terapi sürecinin etkinliğini arttırır.

3. Güvenirlilik

Psikologlar, danışanların psikolog yardım sürecinde gizlilik ve güvenilir bir ortam sağlamakla yükümlüdürler. Danışanların terapistlerine güvenebilmesi ve kendilerini rahat hissetmeleri, terapi sürecinin başarılı olmasının temel koşullarındandır.

Bu temel ilkeler, psikolojik danışmanın etkinliğinin ve başarılı olmasının temelini oluşturur. Bir psikolog, danışmanlık sürecinde bu ilkeleri dikkate alarak danışanlarına gereken yardımı sağlayabilir.

psikolojik-danışman-243.jpeg

Bireysel Terapi Süreci ve Yöntemleri

Psikoloji alanında birçok kişi bireysel terapi süreci ile ilgili bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu makalede, bireysel terapi süreci ve yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bireysel terapi, bireyin psikolojik sorunlarını anlamak, çözmek ve değiştirmek amacıyla psikoterapi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreçte bir psikolog bireyin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını ele alır ve çözüm yolları arar.

Bireysel Terapi Süreci

Bireysel terapi süreci genellikle bireyin belirli bir hedef veya amaç doğrultusunda psikolog ile yaptığı görüşmelerden oluşur. İlk görüşmede bireyin sorunları ve hedefleri belirlenir ve terapi planı oluşturulur. Daha sonra düzenli görüşmelerde bireyin duygusal durumu, düşünceleri ve davranışları üzerine çalışılır. Bu süreçte psikolog çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanarak bireyin kendisini daha iyi anlamasını sağlar ve sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olur.

Bireysel Terapi Yöntemleri

Bireysel terapide birçok farklı yöntem ve yaklaşım bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Yöntem Açıklama
Bilişsel Davranışçı Terapi Bireyin düşünceleri ile duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamasına yardımcı olur.
Psikanalitik Terapi Bireyin bilinçdışı süreçleri ve çocukluk deneyimlerini ele alarak psikolojik sorunlarını çözmeye çalışır.
Duygusal Odaklı Terapi Bireyin duygusal deneyimlerini derinlemesine keşfetmesine ve anlamasına olanak tanır.

Bireysel terapi süreci ve yöntemleri, bireyin ihtiyaçlarına ve terapistin uzmanlık alanına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her birey için en uygun terapi yönteminin belirlenmesi için psikolog ile yapılan görüşmeler oldukça önemlidir.

Çift Terapisi ve İlişki Danışmanlığı

Çift terapisi ve ilişki danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek, iletişimlerini güçlendirmek ve ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için profesyonel destek alınan bir terapi yöntemidir. Psikolog veya ilişki danışmanı tarafından yürütülen bu terapi süreci, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve ilişkilerini geliştirmelerini sağlar.

Çift terapisi genellikle çiftlerin birlikte katıldığı seanslardan oluşur. Psikolog veya terapist, çiftlerin yaşadıkları sorunları anlamak ve çözüm odaklı bir çalışma yapabilmek için çiftlerle bireysel görüşmeler yapabilir. Bu sayede çift terapisi, çiftlerin ilişkilerindeki sorunların kök nedenlerini bulmalarına yardımcı olur.

Çift Terapisi Süreci

Çift terapisi süreci genellikle çiftin sorunlarını ve hedeflerini belirlemekle başlar. Psikolog veya terapist, her bir partnerin duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini anlamak için bireysel görüşmeler yapar. Ardından çiftlerle birlikte, iletişim becerilerini geliştirecek, çatışmaları yönetmeyi öğretecek ve ilişkilerini güçlendirecek terapi teknikleri uygulanır.

Çift terapisi süreci boyunca çiftler, birbirlerini daha iyi anlar, duygusal olarak yakınlaşırlar ve birlikte yaşadıkları sorunlara çözüm bulurlar. Bu süreçte psikolog veya terapist, çiftlere rehberlik eder ve destek sağlar. Çift terapisi sonucunda çiftler, ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim kurabilir, birbirlerini daha iyi anlayabilir ve mutlu bir birliktelik sürdürebilirler.

Çift terapisi ve ilişki danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek, iletişimlerini güçlendirmek ve birbirlerine daha sağlıklı bir şekilde bağlanmalarını sağlayan önemli bir terapi yöntemidir.

Psikolojik Danışmanlıkta İletişim Becerileri

Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygu durumlarını anlamalarına yardımcı olmak ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine destek olmak için yapılan bir süreçtir. Bu süreçte iletişim becerileri oldukça önemlidir. Psikolojik danışmanın etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi, danışanın kendisini rahat ve desteklenmiş hissetmesini sağlar. Bu nedenle, psikolojik danışmanlıkta iletişim becerileri üzerinde titizlikle durulmalıdır.

Empati Kurma

Psikolojik danışmanın birincil görevlerinden biri, danışanın duygularını anlamak ve onun hissettiklerini empatiyle karşılamaktır. Empati kurma, danışmanın güvenilirlik ve anlayışlı biri olduğunu gösterir. Danışanın sorunlarını anlamak için empati kurma becerisi oldukça önemlidir.

Aktif Dinleme

Aktif dinleme, psikolojik danışmanın danışanın anlattıklarını dikkatle dinlemesi ve anladığını göstermek için geri bildirimde bulunmasıdır. Danışanın kendini ifade etmesine olanak tanır ve güven duygusunu arttırır. Aktif dinleme becerisi, danışmanın danışanla etkili bir iletişim kurmasını sağlar.

Doğru Sözcüklerle İfade Etme

Psikolojik danışmanın duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etmesi önemlidir. Doğru sözcüklerle ifade etme becerisi, danışana karşı anlayışlı ve güvenilir olduğunu gösterir. Danışanın kendini ifade etmesine yardımcı olurken, uygun sözcükleri kullanmak önemlidir.

İletişim Becerileri Tablosu

Beceri Açıklama
Empati Kurma Danışanın duygularını anlamak ve onun hissettiklerini empatiyle karşılamak.
Aktif Dinleme Danışanın anlattıklarını dikkatle dinlemek ve geri bildirimde bulunmak.
Doğru Sözcüklerle İfade Etme Duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde ifade etmek.

Psikolojik danışmanlıkta iletişim becerileri, danışanın güven duygusunu arttırarak terapi sürecinin etkili olmasını sağlar. Bu nedenle, psikolojik danışmanlar iletişim becerilerini sürekli olarak geliştirmeye özen göstermelidir.

Psikolojik Danışmanlıkta Kriz Müdahalesi

Psikolojik danışmanlık, bireylerin yaşadıkları zorluklar, stres, kaygı ve kriz durumlarında profesyonel yardım alabilecekleri bir destek hizmetidir. Kriz anlarında kişilerin duygusal ve zihinsel olarak desteklenmesi, hayati önem taşır. Psikolojik danışmanlıkta kriz müdahalesi, bireylerin kriz durumlarıyla başa çıkabilmeleri için yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri kapsar.

Kriz durumlarında psikolojik danışmanlar, bireylerin duygusal durumlarını değerlendirerek onlara destek olurlar. Bu süreçte empati kurarak, kişilerin duygusal yüklerini hafifletmeye çalışırlar. Kriz anında bireylerin kendine zarar verme riski bulunabilir, bu nedenle psikolojik danışmanlar bu durumu yönetmek için gerekli adımları atarlar.

Kriz Müdahalesi Süreci

Kriz müdahalesi süreci, kişilerin kriz anlarında destek alabilmesi için belirlenmiş adımlardan oluşur. İlk olarak, kişinin duygusal durumu değerlendirilir ve durumun ciddiyetine göre acil müdahaleler yapılır. Ardından, bireyin duygusal yüklerini azaltmak için destekleyici konuşmalar yapılır ve olumlu düşünme stratejileri öğretilir. Kriz durumunun nedenleri ve nasıl başa çıkılabileceği konularında bireylere rehberlik edilir.

Kriz müdahalesi sürecinde, kişinin çevresel desteği de göz önünde bulundurulur. Aile, arkadaşlar ve diğer yakın çevre üyeleri de kriz sürecinde kişiye destek olabilir ve psikolojik danışmanlar bu desteği koordine ederler. Kriz durumunun sonlanmasının ardından da bireylerin uzun dönemde psikolojik destek almaları ve krizle başa çıkma becerilerini güçlendirmeleri için gereken adımlar atılır.

Sonuç olarak, psikolojik danışmanlıkta kriz müdahalesi, bireylerin zorlu süreçlerde desteklenmesi için önemli bir hizmettir. Kriz anlarında profesyonel yardım almak, bireylerin duygusal ve zihinsel olarak daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarını sağlar.

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, genç bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal gelişim süreçlerinde destek olmayı amaçlayan bir psikolojik danışmanlık alanıdır. Bu alanda uzmanlaşmış psikologlar, çocuk ve ergenlerin karşılaştığı sorunları anlamak, desteklemek ve çözümlemek için çalışmaktadırlar.

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığının Önemi

Çocukluk ve ergenlik dönemleri, bireyin yaşamı boyunca temel bir etki bırakan önemli evrelerdir. Bu dönemlerde karşılaşılan zorluklar, duygusal ve davranışsal sorunlar ilerleyen yaşamda kalıcı etkiler bırakabilir. Bu nedenle, çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı alanında uzmanlaşmış danışmanlar, genç bireylere destek sağlamak ve potansiyel sorunları çözmek adına büyük önem taşımaktadırlar.

Çocuk Psikolojik Danışmanlığı Ergen Psikolojik Danışmanlığı
Çocukluk dönemi yaşanan travmaların etkileri Ergenlik dönemindeki kimlik gelişimi sorunları
Okul başarısızlığı ve uyum sorunları Aile ilişkileri ve sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, genç bireylerin duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak adına son derece önemli bir role sahiptir. Bu iş, genç bireylerin yaşamları boyunca olumlu bir etki bırakmak adına büyük bir fırsattır.

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, genç bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri önemli bir destek hizmetidir. Bu alandaki uzmanların, genç bireylerin karşılaştıkları zorlukları anlamak, desteklemek ve çözümlemek adına kritik bir rolü bulunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlıkta Grup Terapisi

Psikolojik danışmanlık, bireylerin yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine yardımcı olan, onlara destek sağlayan bir terapi yöntemidir. Bireylerin tek başlarına çözüm bulamadıkları veya zorlandıkları durumlarda, psikolojik danışmanlık hizmeti almaları faydalı olabilir. Bu hizmetlerden biri de grup terapisidir.

Grup terapisi, aynı veya benzer sorunlarla karşılaşan bireylerin bir araya gelerek terapi sürecine katıldıkları bir yöntemdir. Bu terapi yöntemi, bireylerin birbirleriyle destek almasını, paylaşmasını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Aynı zamanda grup terapisi, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olabilir.

Grup Terapisi Nasıl İşler?

Grup terapisi genellikle belirli bir konu veya sorun üzerine odaklanır. Katılımcılar, terapist rehberliğinde grup içerisinde paylaşımlarda bulunur, birbirlerine destek olurlar. Terapist, grup üyelerinin iletişimini ve etkileşimini gözlemleyerek, onlara uygun yöntemlerle rehberlik eder.

Grup terapisi avantajları:

  1. Destekleyici ortam: Grup terapisi, bireylere destekleyici bir ortam sağlar.
  2. Empati geliştirme: Grup üyeleri, birbirlerinin deneyimlerine empati duyarak kendi sorunlarına farklı perspektiften bakma fırsatı bulabilirler.
  3. Etkileşim ve paylaşım: Grup terapisi, bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve duygusal olarak paylaşımda bulunmalarını teşvik eder.

Psikolojik danışmanlıkta grup terapisi, bireylerin kendi sorunlarını farklı bir bakış açısıyla değerlendirmelerine ve başkalarıyla birlikte çözüm yolları bulmalarına yardımcı olabilir. Bu terapi yöntemi, bireylere destek olmanın yanı sıra, sosyal becerilerini geliştirme ve duygusal olarak büyüme fırsatı da sunar.

Psikoterapi Yöntemleri ve Uygulama Alanları

Psikoterapi, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını iyileştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Psikoterapinin çeşitli yöntemleri vardır ve her biri farklı uygulama alanlarına sahiptir. Bu makalede, psikoterapi yöntemlerini ve bunların hangi durumlarda kullanıldığını inceleyeceğiz.

Kognitif Davranışçı Terapi (KDT)

KDT, bireylerin düşünce ve davranışlarını değiştirerek duygusal sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Özellikle depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk gibi durumlarda etkilidir. KDT, bireyin negatif düşünce kalıplarını fark etmesi ve bunları pozitif düşüncelerle değiştirmesi üzerine odaklanır.

Pozitif Psikoterapi

Pozitif psikoterapi, bireylerin güçlü yönlerini ve içsel kaynaklarını kullanarak mutluluk ve iyilik hali üzerine odaklanır. Özsaygı, yönelimli terapi, pozitif psikoloji gibi yaklaşımlarla desteklenen bu terapi yöntemi, özellikle stres, travma sonrası stres bozukluğu ve bağımlılık problemlerinde etkilidir.

Aile Terapisi

Aile terapisi, aile üyeleri arasındaki ilişkileri anlamak ve geliştirmek için kullanılır. Evlilik sorunları, çocuk yetiştirme problemleri, aile içi iletişim sorunları gibi durumlarda aile terapisi etkili bir yöntemdir. Aile terapisinde aile üyelerinin duygusal ihtiyaçları ve iletişim tarzları üzerine odaklanılır.

Psikoterapi Yöntemi Uygulama Alanı
Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) Depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk
Pozitif Psikoterapi Stres, travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık problemleri
Aile Terapisi Evlilik sorunları, çocuk yetiştirme problemleri, aile içi iletişim sorunları

Sonuç olarak, psikoterapi çeşitli yöntemleriyle bireylerin psikolojik sorunlarını iyileştirmek ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek için etkili bir tedavi yoludur. Hangi psikoterapi yönteminin kullanılacağı, bireyin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmelidir. Uzman bir psikolog veya psikiyatrist ile değerlendirme yapılarak en uygun psikoterapi yöntemi seçilmelidir.

Psikolojik Danışmanlıkta Etik İlkeler ve Sorumluluklar

Psikolojik danışmanlık, bireylere ruh sağlığı konularında yardımcı olarak onların hayat kalitesini arttırmayı hedefleyen bir meslektir. Bu mesleği icra eden psikolojik danışmanların, etik ilkeler ve sorumluluklar konusunda titizlikle hareket etmeleri gerekmektedir.

Etik İlkeler

Psikolojik danışmanların etik ilkelerine uygun davranması, mesleki etik kurallarına bağlı kalması gerekmektedir. Bu kapsamda, gizlilik, saygı, adalet, dürüstlük gibi temel etik ilkelerin yanı sıra, mesleki yeterlilik, sürekli eğitim ve mesleki sorumluluk gibi konular da önem arz etmektedir. Psikolojik danışmanlar, müdahaleci olmamak ve danışanın kendi kararlarını vermesine destek olmak gibi temel prensiplere de bağlı kalmalıdır.

Sorumluluklar

Psikolojik danışmanların mesleki sorumlulukları, danışanın iyiliği ve güvenliği konusunda en üst düzeyde olmalıdır. Danışanın haklarını korumak, bilimsel temelli yöntemler kullanmak, sürekli mesleki gelişimi sağlamak ve meslektaşlarıyla işbirliği içinde olmak da psikolojik danışmanların sorumlulukları arasındadır. Ayrıca, danışanların sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklarını anlamak ve saygı göstermek de psikolojik danışmanların sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, psikolojik danışmanlık mesleğini icra eden bireylerin etik ilkeler ve sorumluluklar konusunda bilinçli olmaları, bu prensiplere uygun hareket etmeleri oldukça önemlidir. Bu sayede, danışanlara en etkili ve güvenilir hizmetin sunulması sağlanabilir ve mesleğin saygınlığı korunabilir.

Psikolojik Danışmanlıkta Değerlendirme ve Raporlama

Psikolojik danışmanlık sürecinde, danışanların sorunlarını anlamak ve doğru bir şekilde değerlendirmek oldukça önemlidir. Bu süreçte kullanılan yöntemler ve raporlama da, danışmanın çalışmasında büyük bir öneme sahiptir.

Değerlendirme Süreci

Psikolojik danışmanlıkta, danışanın sorunlarını anlamak ve çözüm yollarını belirlemek için değerlendirme süreci oldukça önemlidir. Bu süreçte, danışmanın aşağıdaki adımları takip etmesi önemlidir:

  1. Görüşme: İlk olarak, danışman ve danışan arasında yapılan görüşmeler ile danışanın geçmişi, sorunları ve hedefleri hakkında bilgi toplanır.
  2. Testler ve Ölçümler: Bazı durumlarda, danışmanlar psikolojik testler ve ölçümler kullanarak danışanın durumunu daha detaylı bir şekilde değerlendirebilirler.
  3. Gözlem: Danışmanlar, danışanı terapi süreci boyunca gözlemleyerek davranışlarını ve tepkilerini anlamaya çalışırlar.

Raporlama

Değerlendirme sürecinin ardından, elde edilen veriler doğrultusunda danışmanlar raporlama sürecine geçerler. Bu süreçte, danışmanların belirli standartlara uygun bir şekilde rapor hazırlamaları önemlidir. Raporlama sürecinde şu adımlar izlenir:

Bilgiler Açıklama
Tanı: Danışanın durumuna uygun bir tanı konulur.
Öneriler: Danışanın çözüm yolları ve terapi önerileri raporlanır.
İlerleme: Danışmanın süreç içerisindeki ilerlemesi ve değişimi raporlanır.

Psikolojik danışmanlık sürecinde, doğru bir değerlendirme ve raporlama yapmak, danışanın sorunlarına uygun çözümler bulunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, psikolojik danışmanların bu süreçleri profesyonel bir şekilde yönetmeleri ve raporlama standartlarına uygun çalışmalar yapmaları oldukça önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Psikolojik danışman nedir?

Psikolojik danışman, bireylerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sağlıkları ile ilgili sorunlarını anlamak ve çözmek için eğitim almış bir uzmandır.

Psikolojik danışman nasıl yardımcı olabilir?

Psikolojik danışman, danışanların duygusal sorunlarını anlamalarına yardımcı olur, destekleyici bir ortam sağlar ve olumlu değişimleri teşvik eder.

Psikolojik danışmana nasıl ulaşabilirim?

Psikolojik danışmanlara genellikle sağlık kuruluşları, danışmanlık merkezleri veya online platformlar aracılığıyla ulaşılabilir.

Psikolojik danışma süreci ne kadar sürer?

Danışmanlık sürecinin uzunluğu, bireyin ihtiyaçlarına, terapi türüne ve ilerlemesine bağlı olarak değişebilir.

Psikolojik danışmanlık kimlere yardımcı olabilir?

Psikolojik danışmanlık, stres, ilişki sorunları, kaygı, depresyon gibi birçok farklı konuda insanlara yardımcı olabilir.

Psikolojik danışmanlık nasıl faydalı olabilir?

Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygusal refahlarını arttırabilir, stresle baş etmelerine yardımcı olabilir ve ilişkilerindeki zorluklarla başa çıkmalarına destek olabilir.

Psikolojik danışmanlık hizmetleri ücretli midir?

Psikolojik danışmanlık hizmetleri genellikle ücretlidir, ancak bazı durumlarda kamu kuruluşları veya yardım kuruluşları ücretsiz hizmet sunabilir.

Psikolojik danışman seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Psikolojik danışman seçerken lisanslı olup olmadığına, deneyimine, tercih ettiği terapi yöntemlerine ve kişisel uyumunuza dikkat etmelisiniz.

Psikolojik danışmanlık online olarak yapılabilir mi?

Evet, birçok psikolojik danışmanlık hizmeti online platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.

Psikolojik danışmanlık kimlere yönelik değildir?

Psikolojik danışmanlık acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar veya ağır akıl sağlığı sorunları yaşayan bireylere yönelik değildir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti İçin Hemen Randevu Alın!